Forskning om samverkan i mark.

Detta projekt påbörjades år 2000 och omfattar kemiska ämnens samverkan i Norrländska jordar. Målsättningen är att kartlägga dessa, och få ett verktyg för jord-föryngring. Balansen mellan de i jord förekommande återkristalliserande mineral har inverkan på tillgänglig växtnäring och utlakning längs höjdkurvan. Dokument finns i tryck för 350kr, och gratis som två e-dokument. Nu även som Win.10 appen UTLAK för interaktiv översikt & beräkning.

Med vänlig hälsning
Joakim@ekomatte.se