Ajel™ mätmetod för formaldehyd.

Provmaterialet förstörs inte vid testning. Denna metod består av dosor med reagens som samlar upp emitterad formaldehyd från mätytan (tex spånskiva) under 30 minuter. Sedan värms dosan till 60 grader C i 10 minuter. Man kan enkelt se om emissionen är över gränsvärdet genom intensiteten hos den gulfärgning som påvisar formaldehyd. Kontakta gärna mig för vidare information!

Med vänlig hälsning
Joakim@ekomatte.se